BŘEZEN 2018

IC / Kalendář akcí / BŘEZEN 2018
Aktuálně nejsou naplánované žádné další akce

9.3.2018 Sebranka - koncert ke dni žen

9.3.2018 Sebranka - koncert ke dni ženbb

Kdy: 9. 3. 2018

Kde: KD Blaník

Začátek: 19:00

Vstupné: 100,-

13.3.2018 Přednáška s názvem "Mikuláš Trčka z Lípy a pohusitské Čechy"

13.3.2018 Přednáška s názvem

Kdy: 13. 3. 2018

Kde: Muzeum Podblanicka

Začátek: 17:00

1.3. - 1. 4. 2018 Svět podle Amerlinga

1.3. - 1. 4. 2018 Svět podle Amerlingabb

Kdy: 1. 3. - 1. 4. 2018

Kde: Muzeum Podblanicka

Otevřeno úterý - neděle, 9 - 12, 13 - 16 hod

Vstupné 20 Kč, děti 15 Kč

24.3.2018 Velikonoční jarmark

24.3.2018 Velikonoční jarmarkbb

Kdy: 24. 3. 2018

Kde: Zahrada Spolkového domu ve Vlašimi

Začátek: 13:00

23. - 24. 3. 2018 Noc s Andersenem

23. - 24. 3. 2018 Noc s Andersenembb

Kdy: 23.-24. 3. 2018

Kde: Budova ČSOP Vlašim

Čas konání: 23. 3. 2018 od 17:00 - 24. 3. 2018 do 8:30

29.3.2018 Tvořivý a hravý čtvrtek

29.3.2018 Tvořivý a hravý čtvrtekbb

Kdy: 29. 3. 2018

Kde: MěDDM Vlašim

Čas konání: 9:00 - 15:30

19.3.2018 Ptáci našeho okolí

19.3.2018 Ptáci našeho okolíbb

Kdy: 19. 3. 2018

Kde: Podblanické ekocentrum Vlašim

Doba trvání: 9:00 - 15:00

4.3.2018 Dětský karneval v sokolovně

4.3.2018 Dětský karneval v sokolovněbb

Kdy: 4. 3. 2018

Kde: Sokolovna Vlašim

Začátek: 14:00

25.3.2018 Cesta kolem světa za 80 minut

25.3.2018 Cesta kolem světa za 80 minutbb

Kdy: 25. 3. 2018

Kde: Zámecký park Vlašim

Čas konání: 13:00 - 16:00

1.3.2018 Dakar ze zákulisí

1.3.2018 Dakar ze zákulisíbb

Kdy: 1. 3. 2018

Kde: KD Blaník

Začátek: 19:00

21.3.2018 Divadelní hra Pygmalion

21.3.2018 Divadelní hra Pygmalionbb

Kdy: 21. 3. 2018

Kde: KD Blaník Vlašim

Začátek: 19:30

3.-9.3.2018 Architekt Roškot a mladá republika

3.-9.3.2018 Architekt Roškot a mladá republikabb

Kdy: 3. - 9. března 2018

Kde: Spolkový dům Vlašim

Začátek: 10:00

3.3.2018 Slavnosti sourozenců Roškotových

3.3.2018 Slavnosti sourozenců Roškotovýchbb

Kdy: Sobota 3. března 2018

Kde: Spolkový dům Vlašim

Začátek: 14:00

2.3.2018 Ples volejbalu

2.3.2018 Ples volejbalubb

Kdy: 2. 3. 2018

Kde: Sokolovna Vlašim

Začátek: 20:00

4.3.2018 Zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka

4.3.2018 Zájezd do divadla Spejbla a Hurvínkabb

Kdy: 4. 3. 2018

Odjezd: 12:00

30.3.2018 Blanický rytíř

30.3.2018 Blanický rytířbb

Kde: Muzeum Podblanicka

Kdy: 30. 3. 2018

Začátek: 13:00

8.3.2018 Přednáška PhDr. Lesové - Nemoc a život s ní

8.3.2018 Přednáška PhDr. Lesové - Nemoc a život s níbb

Kde: Besídka u kostela sv. Jiljí

Kdy: 8. 3. 2018

Začátek: 15:30

29.3.2018 Zájezd do Polska

29.3.2018 Zájezd do Polskabb

Kdy: 29.3.2018

Odjezd: v 7:00

vytvořilo Anawe